najvätšia slovenská torta,

Našimi klientmi ste hlavne Vy, naši ctený zákazníci. Nerozlišujeme klientov do kategórií, každému robíme rovnako kvalitné výrobky. Denne konzumuje naše výrobky asi 2000 ľudí na slovensku, a to vo forme zákuskov alebo toriet. U nás každý zákazník je “ VIP“ zákazník už 16 rokov. Vyrobili sme veľa obrovských tôrt, napríklad aj slovenský rekord – certifikovaná v guinessovej knihe rekordov, ako najvätšia torta časopis, národný rekord – mala rozmery 6 x 4 metrov a vážila 1169,50 kg, ale aj ten najmenší zákusok robíme s takou istou zodpovednosťou, ako tú naj tortu.